Läget i länet arbetsmarknad och ekonomi, februari 2018

Om publikationen

Löpnummer: 8 februari 2018

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: -

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt god. Antalet sysselsatta ökar medan arbetslösheten är oförändrad. Antalet personer som varslas om uppsägning fortsätter att minska, och har nu minskat för varje år sedan 2012. Samtidigt tycks sysselsättningsökningen ske i en något lägre takt under den senare delen av 2017 jämfört med början av året.

Finns endast digitalt.

Kontakt