Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholms län 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:9

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-817-0

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Rapporten Läget i länet – Bostadsmarknaden i  Stockholms län 2018 vänder sig till regeringen och riksdagen och aktörer såsom kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt perspektiv. Rapporten är en årlig redovisning till Boverket och regeringen i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser.

Kontakt