Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, september 2018

Om publikationen

Löpnummer:
September 2018
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas positivt i Stockholms län. Antalet sysselsatta räknas till 1 260 500 personer. Det innebär att antalet sysselsatta ökat med 28 500 personer det senaste året. Sysselsättningen beräknas därmed till 73 procent, vilket är högst av samtliga län.

Finns endast som pdf.

Kontakt