Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, maj 2018

Om publikationen

Löpnummer: Maj 2018

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 22

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Eurostats preliminära BNP-beräkningar för det första kvartalet visar på en tillväxt i unionen på 0,4 procent. Det är en lägre ökningstakt än 2017. Även i USA utvecklas BNP i en lägre takt än under 2017. Den senaste tillgängliga statistiken på nationell nivå ger ingen samstämmig bild över konjunkturläget. Överlag går ekonomi starkt och utvecklingen på arbetsmarknaden är alltjämt god, men ökningstakten har mattats av under inledningen av 2018. Det så kallade mikroindexet – det vill säga hushållens bedömning över den egna ekonomin – sjönk för den femte månaden i rad och ligger nu under det historiska genomsnittet.

Kontakt