Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, december 2018

Om publikationen

Löpnummer: December 2018

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 17

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Den svenska ekonomin bromsar in, det visar inte minst den senaste BNP-statistiken för det tredje kvartalet. Samtidigt är stämningsläget i ekonomin fortsatt starkare än normalt. I Stockholms län fortsatte arbetsmarknaden att utvecklas positivt under det tredje kvartalet.

De flesta arbetsmarknadsrelaterade variablerna – som sysselsättning och arbetslöshet – visar på fortsatt styrka, men antalet konkurser ökar, nyföretagandet minskar och varselintensiteten ökar.

Det visar den senaste utgåvan av ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi” som Länsstyrelsen publicerar i dag.

Kontakt