Kameraövervakning 2017 - länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 7

Publikationstyp: Rapport

Kontakt