Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer.

Om publikationen

Löpnummer: 2018:13

Diarienummer: 801-13119-2018

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-118-3

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Det här metodstödet har tagits fram till er som arbetar i ideell sektor, kommun eller landsting. Syftet med Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer
är att ni ska få ta del av verktyg som kan stärka ert
arbete med att tillgängliggöra samhällets skydd och stöd
till alla, inklusive de som idag har ett svagt samhälleligt
skydd.

Kontakt