Integration pågår - Projekt för nyanlända i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-864-4

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 34

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till utlänningar och/ eller asylsökande. I denna katalog presenteras de projekt som beviljats medel för tiden 2018 och 2019.

Kontakt