Information om nya regler i pantbankslagen

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2018:3

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-801-9

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Den 1 augusti 2017 trädde nya regler för pantbanker ikraft enligt Lag (2017:636) om ändring i pantbankslagen (1995:1000).

Nytt är ny anmälningsplikt för pantbanker och att vandel hos ledning och vissa ägare ska prövas.

Kontakt