Information om märkning av vissa tobaksprodukter

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2018-7

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-850-7

Publiceringsår:

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Länsstyrelsen vill med denna skrift vägleda kommun, polis och näringsidkare om korrekt märkning av förpackningar till så kallad råtobak/råtobakspill samt informera om hur tillsynsmyndigheter kan agera om dessa tobaksprodukter påträffas.

Kontakt