Hur kan vi göra länsplanerna mer klimatsmarta?

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2018:13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-825-5

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Denna skrift ska vara ett stöd i länsstyrelsernas arbete med att integrera klimatmålen i landets länsplaner för regional transportinfrastruktur. Handboken beskriver hur planeringsprocesserna för transportinfrastruktur ser ut och tar upp hur vi kan vara aktiva i arbetet med kommande länsplaner.

Kontakt