Hemma - Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 52

Publikationstyp: Annan

Vid dessa inspirationsdagar har deltagare från allmännyttans bostadsbolag, socialtjänst, budget- och skuldrådgivare, privata fastighetsägare, Kronofogden, politiker med flera tillsammans deltagit. En viktig aspekt i samtliga diskussioner har varit barnperspektivet och målet är givetvis att inga barn ska bli berörda av vräkningar.

Kontakt