Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018–2029

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2017:25

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-783-8

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Länsplanen är en del av den statliga infrastrukturplaneringen och visar på investeringar i transportsystemet. De åtgärder som ingår i förslag till länsplan bedöms vara de som bäst förbättrar framkomlighet och bostadsbyggande i Stockholms län, givet förutsättningar och ekonomiska ramar. Åtgärderna skapar god regional balans och stämmer väl överens med strategiska dokument och med regeringens direktiv.

Kontakt