Förslag till grön infrastruktur - handlingsplan för Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2018:1

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-788-3

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 260

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport har den gröna infrastrukturen i fokus. Förståelse för att landskapet med olika komponenter och funktioner som bebyggelse, infrastruktur och olika sorters natur fungerar som en helhet är nyckeln till en hållbar användning av mark och vatten. Det är även en förutsättning för en hållbar regional utveckling.

Kontakt