Fler kvinnor inom fastighetsbranschen

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2018:18

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-833-0

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en del av Länsstyrelsens uppdrag kring kompetensförsörjning. Syftet med rapporten är att skapa en tydlig överblick över fastighetsbranschen i Stockholms län vad gäller exempelvis antal anställda och i utbildning. Den undersöker också hur kvinnor i länet upplever sitt arbete i fastighetsbranschen samt hur fastighetsbranschen kan bli mer jämställd.

 

Kontakt