Ett riskbaserat förhållningssätt

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-812-5

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Att förstå och motverka riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i din verksamhet.

Kontakt