Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Digital infrastruktur i planläggningen

Om publikationen

Löpnummer:
2018:15
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-828-6
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med studien som redovisas i denna rapport är att ta fram kunskap om hur kommunerna arbetar med digital infrastruktur i planeringsprocesserna och identifiera behov. Intervjupersonerna ger uttryck för att man skulle vilja inkludera digital infrastruktur på ett ändamålsenligt sätt i sitt arbete om man visste hur och kunde få stöd för det. Länsstyrelsen avser att ta fram en vägledning som kan bidra till detta.

Kontakt