Digital infrastruktur i planläggningen

Om publikationen

Löpnummer: 2018:15

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-828-6

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Syftet med studien som redovisas i denna rapport är att ta fram kunskap om hur kommunerna arbetar med digital infrastruktur i planeringsprocesserna och identifiera behov. Intervjupersonerna ger uttryck för att man skulle vilja inkludera digital infrastruktur på ett ändamålsenligt sätt i sitt arbete om man visste hur och kunde få stöd för det. Länsstyrelsen avser att ta fram en vägledning som kan bidra till detta.

Kontakt