Cykelturism i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2018:7

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-811-8

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Cykelturismen är numera en lönsam näring som sätter bygder och regioner på kartan. För att bättre främja cykelturismen i länet behövs en gemensam grund för riktat arbete. Denna slutrapport beskriver resultaten från förstudien, avgränsat till cykelturism och med särskilt fokus på länets landsbygder.

Kontakt