Bostadsmarknadsenkäten 2018

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2018: 2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-794-4

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 4

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Varje år besvarar kommunerna i landet Bostadsmarknadsenkäten. Syftet med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med underlag för bedömningar av kommande utveckling.

Bostadsmarknadsenkäten innehåller 5 delar: Läget på bostadsmarknaden, Bostadsbyggande, Allmännyttan, Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen och Läget på bostadsmarknaden för olika grupper.

Alla delar och kommunernas samtliga svar redovisas i Excel-filen nedan.

Foldern Bostadsmarknadsenkäten 2018 är en sammanfattning av enkäten. En nationell sammanställning av enkätresultaten görs av Boverket.

I Länsstyrelsens analys av bostadsmarknaden Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2018 fördjupar vi oss i enkätens uppgifter. Analysen publiceras i juni.

Kontakt