Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor - Länsstyrelsernas redovisning

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-804-0

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna hade under 2017 regeringens uppdrag att inom sina ansvarsområden stödja och stärka samordningen i länen av insatser från till exempel socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skola, rättsväsendet och organisationer inom det civila samhället. Samordningen syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, heders­relaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Länsstyrelsen i Stockholms län hade ansvaret i samverkan med övriga länsstyrelser för att samordna och redovisa uppdraget i sin helhet. I denna rapport redovisas arbetet med uppdraget för 2017.

Kontakt