Årsredovisning 2017 Länsstyrelsen Stockholm

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-790-6

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 194

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsens årsredovisning ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Finns endast som pdf.

Kontakt