Ansvarsfull tillståndsgivning

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-846-0

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 8

Publikationstyp: Broschyr/folder

Information till dig som fattar beslut om serveringstillstånd i kommunen

Kontakt