Ansvarsfull tillståndsgivning

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-846-0
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Information till dig som fattar beslut om serveringstillstånd i kommunen

Kontakt