Verksamhetsplan 2018–2019

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-745-6

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 20

Publikationstyp: Annan

Verksamhetsplanen är ett led i att omsätta den strategiska inriktningen och arbetet med de fem utmaningarna. Verksamhetsplanen sammanfattar och förtydligar ledningens prioriteringar och kompletterar övriga styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Kontakt