Vattenväxtinventering i Stockholms län 2016

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-717-3

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 19

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Följande rapport presenterar en vattenväxtinventering av sjöarna Gavel-Långsjön i Norrtälje och Uppsala kommuner samt Mellansjön i Värmdö kommun. Inventeringsmetoden har i stort följt undersökningstypen för makrofyter i sjöar och kan därmed användas för att klassa sjöarnas ekologiska status med avseende på makrofyter.

Kontakt