Våldsprevention - En start för kommunens våldspreventiva arbete

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Broschyr/folder

En bra utgångspunkt för att skapa struktur i din kommuns våldspreventiva arbete är att dra nytta av redan existerande och välfungerande processer inom kommunen. Länsstyrelsen erbjuder också ett preventionspaket innehållande seminarier, nätverksträffar och kommunbesök för att stödja kommuner i deras preventionsarbete.

Kontakt