Utvardering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner-IVL

Om publikationen

Löpnummer: C 268

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-88787-03-3

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 86

Publikationstyp: Rapport

I den här rapporten presenteras en samhällsekonomisk utvärdering av projektet Samordnad varudistribution i Södertörns kommuner. Utvärderingen har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansierats av Energimyndigheten genom Länsstyrelsen i Stockholms län. Den berör miljöeffekter och samhällsekonomisk nytta av den pågående samordningen av varuleveranser som initierades år 2013 i åtta kommuner på Södertörn

Kontakt