Undersökning av växt- och djurplankton i 20 sjöar 2016

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:5

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-728-9

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 88

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Inom miljöövervakningen studeras växtplankton i sjöar av främst två skäl. Dels för att växtplanktonsamhällets biomassa och sammansättning avspeglar näringssituationen i sjön, men också för att vissa växtplanktonarter orsakar direkta problem till exempel genom toxiska algblomningar.

I rapporten presenteras resultaten från provtagningen, laboratorieanalysen och statusklassificeringen.

Kontakt