Tillstånd och dispenser vid landskapsbildsskydd och strandskydd

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-764-7

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Inom områden som omfattas av landskapsbildsskydd och strandskydd krävs tillstånd och dispens från Länsstyrelsen för att få utföra vissa åtgärder.

Kontakt