Stockholm 2018 - Full fart framåt!

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2017:23

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-769-2

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Stockholm – full fart framåt är en årlig rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län om tillståndet i huvudstadsregionen. Rapporten erbjuder en bred överblick av läget i länet avseende ett urval centrala områden. Att det går bra för Stockholmsregionen är ofta en förutsättning för att det ska gå bra för Sverige. Länet är en av EU:s starkaste arbetsmarknader och har svarat för nära 40 procent av den nationella tillväxten under det senaste decenniet. Regionen rankas som den mest innovativa i EU.

Kontakt