Statliga och mellankommunala intressen

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

Som ett stöd till kommunerna i deras fysiska planering har Länsstyrelsen tagit fram denna sammanställning över statliga och mellankommunala intressen. Den handlar om frågor som ingår i länsstyrelsens tillsynsansvar enligt planoch bygglagen, men den innehåller även andra allmänna intressen som är viktiga att hantera i översiktsplaneringen.

Kontakt