Skärgårdsfakta - grafiska kartor 2017

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-767-8, reviderad 978-91-7281-776-0

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 24

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Länsstyrelsen vill skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga avstånd. Skärgården har speciella förutsättningar och dessa kartor har till syfte att tydliggöra samt geografiskt visualisera en del av skärgårdens förutsättningar.

Kontakt