Sfx – Svenska för yrkesutbildade

Om publikationen

Löpnummer: 2017:18

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-756-2

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

Sfx är ett samlingsnamn för olika yrkesinriktade språkutbildningar där x:et står för ett visst yrkesområde. Syftet med verksamheten är att de studerande snabbare ska lära sig det svenska språket samt att de ska kompletterande aktuell och Sverige-specifik kunskap inom yrkesområdet för att snabbare kunna arbeta inom sitt yrkesområde i Sverige.

Kontakt