Satellitbaserad övervakning av våtmarker - slutrapport sydöstra Sverige

Om publikationen

Löpnummer: Länsstyrelsen i Gotlands län, Rapport 2017:01 Länsstyrelsen i Kalmar län, Meddelande 2017:01 Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2017:01 Länsstyrelsen i Södermanlands län, Rapport 2017:01 Länsstyrelsen i Uppsala län, Meddelande 2017:03 Länsstyrelsen i Västmanlands län, Rapport 2017:01, ISSN 0284 - 8813 Länsstyrelsen i Östergötlands län, Rapport 2017:01

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

En satellitbaserad metodik för att identifiera snabba vegetationsförändringar i våtmarker har använts för att
hitta områden med förändringsindikation. Undersökningsområdet, sydöstra Sverige, består av Gotlands, Kalmar, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Östergötlands län.

Kontakt