Romsk inkludering - årsrapport 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:9

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-736-4

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2012 haft i uppdrag att samordna och följa upp insatser inom den långsiktiga strategin för romsk inkludering. Detta är Länsstyrelsens fjärde årsrapport inom ramen för detta uppdrag.

Rapporten finns endast som pdf.

Kontakt