Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:1

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 8

Publikationstyp: Rapport

I denna skrift redovisar Länsstyrelsen i Stockholms län rekommendationer om hur ny bebyggelse placeras längs vattendrag och sjöar i länet med hänsyn till risken för översvämning. Skriften tydliggör även hur bebyggelsen kan utformas för att minska översvämningsrisken.

Kontakt