Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden, Stockholms län 2018–2020

Om publikationen

Löpnummer:
2017:22
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-766-1
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten ingår i länsstyrelsernas uppdrag att ta fram ett regionalt program för efterbehandling av förorenade områden. Programmet tas fram efter samråd med länets kommuner. Programmet ska beskriva situationen med förorenade områden i länet, vilka insatser som görs och hur arbetet planeras framöver.

Kontakt