Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden, Stockholms län 2018–2020

Om publikationen

Löpnummer: 2017:22

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-766-1

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Rapporten ingår i länsstyrelsernas uppdrag att ta fram ett regionalt program för efterbehandling av förorenade områden. Programmet tas fram efter samråd med länets kommuner. Programmet ska beskriva situationen med förorenade områden i länet, vilka insatser som görs och hur arbetet planeras framöver.

Kontakt