Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2017:4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-727-2

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 262

Publikationstyp: Rapport

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 (reviderad utgåva 2017)

Den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet beskriver hur Länsstyrelsen ska verka för att programmens mål nås i Stockholms län. I handlingsplanen är målen anpassade till de speciella förhållanden som råder i länet.

Kontakt