Planering av höga byggnader och objekt - information vid detaljplanering med hänsyn till luftfartens och totalförsvarets intressen

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:9

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Vid detaljplanering av nya områden finns ofta behov av höga byggnader och objekt. Höga byggnader och objekt kan påverka och påverkas av omgivningen på många sätt. Bland annat avseende stads och landskapsbild, kulturmiljövärden med mera. Detta faktablad informerar med anledning av höga byggnader
och objekt med hänsyn till riksintresse för kommunikation
samt totalförsvaret, 3 kap. 8-9 §§ miljöbalken.

Kontakt