På tal om mänskliga rättigheter

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 32

Publikationstyp: Broschyr/folder

Rapporten beskriver vad två av FNs granskningsorgan tycker om det svenska arbetet för mänskliga rättigheter. Den återger statistik som hjälper till att förstå synpunkterna i ett regionalt perspektiv.

Kontakt