På flykt och försvunnen metodstöd

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-715-9

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna fick i januari 2016 ett regeringsuppdrag om ensamkommande barn som försvinner (Regeringsbeslut 2016-01-28, S2016/00634/FST). Som en del i uppdraget publicerades en nationell
kartläggning i november 2016. Samtidigt har nationella åtgärdsförslag lämnats över till regeringen som arbetats fram av en nationell åtgärdsgrupp.

Kontakt