På flykt och försvunnen åtgärdsförslag

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-716-6

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Den nationella åtgärdsgruppen har genom ett tiotal hel- och halvdagsmöten arbetat fram åtgärdsförslagen som redovisas i detta avsnitt. I utarbetandet av åtgärdsförslagen har den nationella kartläggningen På flykt och försvunnen varit central.

Kontakt