Översvämningar i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Utgiven 2017

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-920-7

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport redovisas kända inträffade översvämningar i Stockholms län från år 1900 till år 2010.

Översvämningarna berör hav, sjöar och vattendrag men även översvämningar till följd av regn finns redovisade. I rapporten finns kartmaterial som visar de ungefärliga platserna för översvämningarna.

Rapporten är en sammanställning av insamlat material från första steget i Europeiska Unionens översvämningsdirektiv (2007/60/EG). En del av det insamlade materialet, de översvämningar som bedömts orsakat betydande konsekvenser för samhället, rapporterades till Myndigheter för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2010 för deras bedömning inför fortsatt arbete med översvämningsdirektivet.

Komplettering har skett med material som inlämnats till MSB under 2011 och händelser till och med 2017.

Kontakt