Offentlig upphandling av mat och måltider – mål och ambitioner i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:11

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-760-9

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Som en del i arbetet med att ta fram en regional livsmedelsstrategi har Länsstyrelsen sammanställt vilka krav länets kommuner ställer vid upphandling av
livsmedel och måltider. Med utgångspunkt från denna hoppas vi kunna föra en dialog med länets kommuner och Landstinget kring hur dagens ambitioner för den offentliga upphandlingen bidrar till den nationella livsmedelsstrategin.

Kontakt