Nuläges- och behovsanalys inför ny länsstrategi för jämställdhetsintegrering

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:7

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-742-5

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 39

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Med anledning av regeringsuppdraget om ny länsstrategi för jämställdhetsintegrering gav Länsstyrelsen Oxford Research i uppdrag att ta fram en nuläges- och behovsanalys.

Kontakt