Nationella minoriteter - minoritetspolitikens utveckling 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:5

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-733-3

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 77

Publikationstyp: Rapport

I den här rapporten redovisar Länsstyrelsen och Sametinget uppdragen och det minoritetspolitiska uppföljningsarbetet år 2016 med särskild inriktning på service och omvårdnad inom äldreomsorgen på nationella minoritetsspråk.

Kontakt