Nationell telefonlinje för våldsutövare - en utredning av förutsättningar

Om publikationen

Löpnummer: 2017:6

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-730-2

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en utredning av förutsättningarna att skapa en nationell telefonlinje för personer som utövar våld eller har förhöjd risk att utöva våld i nära relationer. Kommentar:

Rapporten finns endast som pdf.

Kontakt