Nationell biogeografisk uppföljning av småsvalting

Om publikationen

Löpnummer: 2017:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-741-8

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Underlag inför inventering 2017–2018.

Arbetet som presenteras i den här rapporten utgör underlag för uppföljning inom ett nationellt program för biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter inom delsystem för sötvatten för uppfyllande av art- och habitatdirektivets krav på rapportering.

Kontakt