Modellering av potentiella födosöksområden för sjöfågel i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rappor 2017:11

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-738-8

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm utförde Aquabiota 2016 en modelleringsstudie i syfte att lokalisera potentiella födosöks-områden i länet för fem olika sjöfåglar fiskätare: -tordmule (Alca torda) och sillgrissla (Uria aalge) samt bottenätare: svärta (Melanitta fusca), alfågel (Clangula hyemalis) och ejder
(Somateria mollissima)). Fokus för denna modellering är det planerade naturreservatet kring Svenska Högarna och Svenska Björn. Information om fåglarnas beteende och diet samt heltäckande data på födoarternas utbredning och tätheter användes för att ringa in potentiellt intressanta och skyddsvärda områden.

Kontakt