Miljöövervakning av mnemosynefjäril i Norrtälje kommun

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-773-9

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 9

Publikationstyp: Planeringsunderlag

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har
en inventering utförts, som en del i miljöövervakningen av mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne. I den senaste utgåvan av rödlistan klassas mnemosynefjärilen som EN, starkt hotad.

Kontakt